Mẫu truyện tranh tuyệt đẹp và bài học quý của cuộc đời

 

Một mẫu truyện tranh tuyệt đẹp của Zen Pencils đã cho ta một bài học về ước nguyện, thành công và hạnh phúc trong suốt cả cuộc đời. Cho dù nghề nghiệp của bạn là gì, ở vị trí nào, tâm trạng của bạn ra sao... những hình ảnh và ngôn từ đầy cảm xúc này đều có thể mang lại cảm xúc thanh thản đáng quý.

 

Zen Comic

 

Zen Pencils đã sáng tác dựa trên bài thơ nổi tiếng của Gavin Aung “Desiderata” (tạm dịch: Ước nguyện).

 

zen comic

zen comic

 

Vân Anh

www.nhuongquyenvietnam.com