7 "Nghi thức" độc đáo của những nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc

 

Những nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc thường có những “nghi lễ” lạ lùng, nhưng đó cũng là bí quyết để có ý tưởng mới, để quản trị hay thành công.

 

nghi thức thành công

 

Nếu Arianna Huffington lấy thiền và ngủ làm “nghi thức” thành công của mình, thì Warren Buffett dành nhiều thời gian cho “đọc và suy nghĩ” trước khi ra bất cứ quyết định đầu tư.

 

Sau đây là 7 “nghi thức” của những nhà lãnh đạo xuất sắc.

 

nghi thức thành công

Vân Anh (Tổng hợp)