Sự lớn mạnh của mô hình nhượng quyền thương hiệu trên thế giới

 

Ít ai biết rằng hoạt động Franchising đã ra đời từ năm 1851 và hình thức kinh doanh này đã đóng góp hơn 2000 tỷ vào GDP toàn cầu năm 2011.

 

 

Theo Thái Dương (TTVN)