Những lưu ý về giao dịch ngoại tệ

 

Ngoài các ngân hàng thương mại, cả nước hiện có 580 đại lý được phép mua, bán ngoại tệ tiền mặt.

 

giao dịch ngoại tệ

 

TTXVXN