Bộ nào "được tiêu" nhiều tiền nhất trong năm 2021?

 

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1927/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

 

bộ chi ngân sách

Bội chi ngân sách khoảng 4%. Ảnh: ST.

 

Theo Quyết định này, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.343.330 tỷ đồng. Trong đó: thu nội địa là 1.133.500 tỷ đồng; thu từ dầu thô là 23.200 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu là 178.500 tỷ đồng; thu viện trợ là 8.130 tỷ đồng.

 

Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.687.000 tỷ đồng, bao gồm: chi đầu tư phát triển là 477.300 tỷ đồng; chi trả nợ lãi là 110.065 tỷ đồng; chi viện trợ là 1.600 tỷ đồng; chi thường xuyên là 1.036.730 tỷ đồng; chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 25.505 tỷ đồng; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính là 100 tỷ đồng; dự phòng NSNN là 34.500 tỷ đồng.

 

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 343.670 tỷ đồng, bằng khoảng 4%GDP. Trong đó: bội chi ngân sách trung ương là 318.870 tỷ đồng; bội chi ngân sách địa phương 24.800 tỷ đồng.

 

Một nội dung được cụ thể hóa trong Quyết định này là dự toán chi ngân sách trung ương của từng bộ, cơ quan trung ương theo từng lĩnh vực chi và những nhiệm vụ chi khác của ngân sách trung ương năm 2021.

 

Theo đó, trong các đơn vị trung ương, Bộ Giao thông vận tải có dự toán chi cao nhất là 60.785 tỷ đồng, sau đó là Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 46.371 tỷ đồng, Bộ Lao động, thương binh và xã hội 34.791 tỷ đồng;,...

 

H.Vân (Theo Báo Hải Quan)