Thủ tướng: Đến 2030, cả nước cần có thêm 4.000 km đường cao tốc mới

 

Kết luận tại cuộc họp về thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong 20 năm qua cả nước chỉ hoàn thành gần 1.200 km đường bộ cao tốc. Trong 10 năm tới (2021 - 2030), nhiệm vụ chính trị đặt ra là cần phải làm gần 4.000 km đường cao tốc mới. 

 

đường cao tốc

Đến 2030, cả nước cần có thêm 4.000 km đường cao tốc mới. Ảnh: VGP

 

Với nhiệm vụ này, ngân sách Nhà nước cân đối tối đa cũng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu vốn. Do vậy, tất cả các nguồn lực khác cần phải được huy động, cả trong và ngoài nước. Vốn ngân sách Trung ương chỉ mang tính khơi nguồn, vốn xã hội hóa là quyết định, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) là chính.

 

Theo Thủ tướng, kế hoạch đầu tư cần hợp lý giữa các vùng, miền, nhất là Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, những vùng động lực; phải có trọng tâm, trọng điểm (tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông), các tuyến vành đai của TP Hà Nội, TP HCM và lộ trình phù hợp để phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư.

 

Thủ tướng cũng nhấn mạnh phải đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp đầu tư cho các địa phương. Địa phương mong muốn có đường cao tốc thì phải chủ động vào cuộc, chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng. Giao các địa phương là cơ quan có thẩm quyền. Chính phủ hỗ trợ một phần chi phí xây lắp và có chính sách linh hoạt đối với các địa phương khó khăn.

 

Thủ tướng yêu cầu phương hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 phải xác định rõ nhu cầu đầu tư đường cao tốc; bám sát các điều kiện thực tế, cũng như các khó khăn vướng mắc... để từ đó xác định đúng tình hình, có bước đi phù hợp.

 

Mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông (toàn quốc có khoảng 3.000 km), đến năm 2030 có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, tiết kiệm, chống tiêu cực, tham nhũng...

 

Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện, làm sâu sắc thêm nội dung dự thảo báo cáo, tờ trình Bộ Chính trị về việc thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 theo phương thức cả gói. Mức hỗ trợ tổng thể của Nhà nước không quá 50% theo đúng Luật PPP nhưng giao Chính phủ quyết định điều hành linh hoạt từng dự án cụ thể. Một số vướng mắc, trong thời gian chưa sửa luật thì xin cơ chế đặc thù bằng một Nghị quyết của Quốc hội.

 

Lê Xuân (Theo NDH)