[Infographic] Những bí ẩn của Đại học Hamburger

Để đào tạo quản lý cao cấp cũng như nhân sự cho 32 ngàn cửa hàng trên 117 quốc gia, McDonalds đã thiết lập một mạng lưới 7 trung tâm đào tạo khổng lồ tại 7 khu vực khác nhau trên thế giới được họi là trường Đại học Hamburger.

Hơn 250 ngàn viên và đối tác nhượng quyền được đào tạo tại các trường đại học. 40% quản lý cao cấp của tập đoàn McDonalds đã tốt nghiệp chương trình này. Nội dung đào tạo của Đại học Hamburger được cho là một trong những chương trình giáo dục quản lý nhà hàng tốt nhất thế giới, nó bao gồm cả các hoạt động thực hành và tự nghiên cứu.

Sau đây là những bí mật bên trong trường Đại học Hamburger:

 

 

Vân Anh (Tổng hợp)

www.nhuongquyenvietnam.com