Điều tra rủi ro khi mua nhượng quyền

Để tránh rủi ro khi mua nhượng quyền, người mua nhượng quyền tiềm năng cần phải biết rõ những lý do kết thúc hợp đồng của các đối tác nhận nhượng quyền quá khứ và hiện tại.

 

 

Kết thúc nhượng quyền được phân loại thành: chuyển nhượng, hủy bỏ hoặc chấm dứt, không gia hạn, chủ thương hiệu thâu tóm lại quyền sở hữu hoặc dưới hình thức đại loại như là “rời bỏ hệ thống”.

 

Là một người mua quyền thương mại tiềm năng, bạn nên xác định tỷ lệ phần trăm số vụ kết thúc trong hệ thống nhượng quyền dựa trên số liệu trong năm. Sẽ rất là hữu ích khi bạn tính được tỷ lệ số trường hợp kết thúc mà không gồm các vụ chuyển nhượng lại cho người khác. Số vụ chuyển nhượng phản ánh đơn vị kinh doanh đã được chủ sở hữu bán lại. Một tỷ lệ cao các vụ kết thúc ở mức khoảng 10% mà không tính đến số vụ chuyển nhượng báo hiệu rằng bạn cần phải xem lại lựa chọn đầu tư của mình.

 

Đôi khi, tỷ lệ các vụ kết thúc hợp đồng cao hơn mức trung bình có thể là ta nhầm lẫn. Có thể có một sự giải thích hợp lý cho vấn đề số lượng người mua quyền thương mại rời bỏ hệ thống cao hơn mức bình thường. Đó là lý do tại sao khi đánh giá cơ hội nhượng quyền, bạn nên gọi điện cho các cá nhân được nêu tên trong danh sách kết thúc hợp đồng nhượng quyền liệt kê trong trong danh sách để hỏi lý do, đặc biệt là để xem liệu có khía cạnh rắc rối nào khác của hệ thống nhượng quyền nữa không. Và bạn có thể khám phá được nhiều điều? Đôi khi bạn phát hiện thấy có một người mua quyền thương mại rời bỏ hệ thống vì cô hoặc anh ta muốn nghỉ ngơi hoặc người đó có bất đồng với một đối tác kinh doanh. Những vấn đề này không thể hiện khía cạnh tiêu cực nào của thương hiệu nhượng quyền. Tuy nhiên, vào những thời điểm khác, bạn có thể bắt gặp những người mua quyền thương mại từ bỏ hệ thống vì kinh doanh không có lãi như dự kiến hoặc vì thiếu sự hỗ trợ của chủ thương hiệu. Tất cả những phát hiện này sẽ giúp bạn có quyết định đúng đắn.

 

Hãy cố gắng tìm hiểu xem các cửa hàng do công ty nhượng quyền sở hữu có là những đơn vị được sở hữu một cách tự nguyện hay là được mua lại từ những người mua quyền thương mại trước đây đã gặp khó khăn. Chủ thương hiệu thường cố gắng che giấu số đơn vị kinh doanh thất bại bằng cách mua lại rồi biến chúng thành các cửa hàng của công ty. Hãy hỏi xem Bên nhượng quyền có muốn bán những cửa hàng này hay không, nếu không bán thì bạn có thể biết đó là những cửa hàng ngay từ đầu đã thuộc sở hữu của công ty.

 

Điều tra càng chi tiết, cáng khách quan sẽ giúp bạn tránh nhiều rủi ro trong hành trình sau này.

 

Ái Mỹ (Tổng Hợp)

www.nhuongquyenvietnam.com