TIN NỔI BẬT

 • Mua bán Nhượng quyền

  Nhượng quyền thương mại cùng với các hình thức kinh doanh khác đã tạo nên một bức tranh sống động của nền kinh tế thế giới. Hình thành từ thế kỷ thứ 19, hình thức này không ngừng được mở rộng, phát huy tính hiệu quả trong kinh doanh. Hàng năm hệ thống này tạo ra hàng triệu công ăn việc làm, đạt doanh số trên 1000 tỷ USD và phát triển không ngừng trên thế giới.

  Chương trình khen thưởng điều cần thực hiện

  Cúp vàng, bằng khen, tiền thưởng... có rất nhiều cách để khen thưởng một người nào đó khi hoàn thành tốt công việc. Mặc dù hầu hết chúng tôi đã trải qua giai đoạn được khích lệ thật sự khi nhận một bằng khen nhưng cũng phải công nhận rằng, đây là một phương pháp tốt để khuyến khích mọi người.

  Nhượng Quyền, Nhượng Quyền, Nhượng Quyền

  Bạn đang có một mô hình kinh doanh thành công và đang tự hỏi làm cách nào để mở rộng kinh doanh tốt nhất. Nếu bạn đang xem xét nhượng quyền thương mại như là một trong những chiến lược của mình, thì sau đây là 10 lý do tuyệt vời để thuyệt phục chính bạn.

Ông chủ Alibaba: "Nhỏ mới đẹp"