Cập nhật:  08/06/2020 03:12:49 (GMT+7)  In bài này

WB cam kết cung cấp khoảng vay 84,4 triệu USD khuyến khích Việt Nam phát triển điện gió    

 

Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt khoản vay IDA với tổng mức cam kết 84,4 triệu USD hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện cải cách chính sách đa ngành nhằm tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, khuyến khích phát triển điện gió quốc gia.

 

điện gió

WB cam kết cung cấp khoảng vay 84,4 triệu USD hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện cải cách chính sách đa ngành nhằm tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Với tổng mức cam kết 84,4 triệu USD khoản vay IDA hỗ trợ Chính phủ Việt Nam, WB mong muốn hỗ trợ các biện pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu của Chính phủ thông qua nâng cao công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và quản lý hiệu quả đầu tư công cho ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Các nội dung hỗ trợ bao gồm các chính sách giúp tăng cường công tác quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu (đặc biệt trong quy hoạch rừng và quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long), xây dựng ngân sách cho ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng cường bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.

 

Khoản vay này cũng sẽ tập trung vào các nội dung thúc đẩy giao thông và năng lượng sạch nhằm giảm phát thải khí nhà kính và ô nhiễm không khí. Các nội dung hỗ trợ bao gồm các quy định nghiêm ngặt hơn về tiêu chuẩn khí thải của phương tiện giao thông, thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các cơ chế khuyến khích phát triển điện gió quốc gia.

 

Chính phủ Việt Nam đã xây dựng Chương trình Ứng phó Biến đổi Khí hậu làm tiền đề cho việc thực hiện các cam kết quốc gia về biến đổi khí hậu theo Thỏa thuận Paris – Đóng góp Quốc gia Tự quyết định được xây dựng năm 2016 và triển khai từ năm 2020. Những cam kết này bao gồm mục tiêu cắt giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính trong giai đoạn 2020 – 2030 hoặc 25% trong điều kiện có hỗ trợ quốc tế và các mục tiêu về thích ứng với biến đổi khí hậu trong đó yêu cầu lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu vào 90% kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dài hạn.

 

Khoản vay do Tổ chức Phát triển Quốc tế cung cấp thông qua tái cam kết vốn IDA kết dư từ tháng 7 năm 2019 từ các dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ tại Việt Nam. 

 

Theo cập nhật, WB đang cung cấp 2 loại khoản vay IDA là IDA hard term và IDA SUF với thời hạn khoản vay từ 24-30 năm, lãi suất cố định dao động từ 2,39-3,8%/năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng + chênh lệch cố định từ 0,31-1,65%.

 

Theo Nhà Đầu Tư

0 người thích


Ông chủ Alibaba: "Nhỏ mới đẹp"