Cập nhật:  20/10/2020 02:34:50 (GMT+7)  In bài này

Bộ Công Thương loại hàng trăm thuỷ điện nhỏ ra khỏi quy hoạch    

 

Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua, công tác quy hoạch, xây dựng thuỷ điện ngày càng đồng bộ. Bộ đã loại ra khỏi quy hoạch hàng trăm dự án thuỷ điện nhỏ.

 

Theo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương, đến nay, công tác rà soát về quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện trên địa bàn cả nước đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng các yêu cầu đề ra theo NQ62 của Quốc hội. Kết quả rà soát liên tục qua 8 năm liên tục (từ 2012-2019), Bộ Công Thương đã phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh xem xét loại bỏ khỏi quy hoạch 08 dự án thủy điện (DATĐ) bậc thang, 471 DATĐ nhỏ và 213 vị trí tiềm năng thủy điện.

 

Đối với quy hoạch thủy điện nhỏ, đã vận hành phát điện 342 công trình (3.582,66MW), đang thi công xây dựng 158 dự án (2.122,75MW), đang nghiên cứu đầu tư 300 dự án (3.121,65MW), chưa nghiên cứu đầu tư 69 dự án (622,8MW).

 

Cũng từ ngày 1.1.2019 đến tháng 12.2019 Bộ Công Thương chưa xem xét để bổ sung quy hoạch các DATĐ.

 

Bộ Công Thương đang tiếp tục thực hiện rà soát các DATĐ đã có trong quy hoạch trên địa bàn do tỉnh quản lý, đánh giá trên mọi mặt như việc tuân thủ pháp luật, đảm bảo về môi trường, xã hội...

 

Bộ cũng rà soát tiềm năng phát triển thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, thống kê danh mục các dự án thủy điện đủ tiêu chí để đề xuất bổ sung vào Quy hoạch điện VIII. Trong đó, nêu rõ giai đoạn dự kiến đầu tư xây dựng đối với dự án (giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2025-2030 và sau 2030) đảm bảo đồng bộ với tiến độ xây dựng hệ thống truyền tải điện trong khu vực.

 

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 của Quốc hội từ ngày 1.1.2019 đến nay, trong đó đánh giá cụ thể những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất trong quá trình thực hiện Luật Quy hoạch đối với lĩnh vực thủy điện tại địa phương.

 

Báo cáo danh mục các DATĐ đang chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư trên địa bàn thuộc đối tượng thẩm tra TKCS, thiết kế sau TKCS và kiểm tra công tác nghiệm thu theo Nghị định và Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

 

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đánh giá, về cơ bản công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành các nhà máy thủy điện ngày càng được thực hiện một cách đồng bộ, tuân thủ quy định của pháp luật, đạt được những kết quả tích cực.

 

Bộ sẽ chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành và các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ liên quan đến phát triển năng lượng tái tạo, trong đó có thủy điện một cách đồng bộ, quyết liệt. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các quy định pháp luật hiện hành của Chủ đầu tư về quản lý an toàn đập, quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ chứa, trồng rừng thay thế, chi trả dịch vụ môi trường rừng, bảo vệ môi trường. Đồng thời, tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng trong công tác quản lý quy hoạch, chấn chỉnh các vấn đề liên quan đến lựa chọn Chủ đầu tư, đảm bảo chất lượng công trình, việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

Trong cơ cấu nguồn điện của hệ thống điện quốc gia hiện nay, thủy điện chiếm tỷ trọng khá lớn. Xét chung trong hệ thống điện quốc gia, các DATĐ đang vận hành chiếm tỷ trọng khoảng 40% về công suất lắp đặt và khoảng 37% về điện năng, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng.

 

Thiên Bình (Theo Lao động)

 

0 người thích


Ông chủ Alibaba: "Nhỏ mới đẹp"