Cập nhật:  25/12/2020 03:53:17 (GMT+7)  In bài này

Mức lương tối thiểu ngành sẽ không còn được áp dụng từ ngày 1/1/2021    

 

Căn cứ theo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia về phương án lương tối thiểu năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có báo cáo trình Chính phủ cho phép chưa thực hiện tăng lương tối thiểu vùng năm 2021, chưa quy định lương tối thiểu theo giờ; đồng thời, từ ngày 1/1/2021 mức lương tối thiểu ngành cũng không còn được áp dụng.

 

mức lương tối thiểu

 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 91 Bộ Luật Lao động năm 2012, mức lương tối thiểu vùng hàng năm do Chính phủ công bố trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia dựa trên nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; điều kiện kinh tế - xã hội; mức tiền lương trên thị trường lao động. Bên cạnh đó, Chính phủ có thẩm quyền công bố cả tiền lương tối thiểu vùng, tiền lương tối thiểu theo giờ và tiền lương tối thiểu theo tháng.

 

Năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ dự thảo Nghị định mức lương tối thiểu vùng theo tháng và giờ áp dụng cho năm 2021 để báo cáo Thủ tướng ký ban hành. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến cho nền kinh tế khó khăn, sau khi tổ chức họp lấy ý kiến của các thành viên, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất khuyến nghị là tiếp tục duy trì mức lương tối thiểu hiện hành của năm 2020 cho tới hết năm 2021.

 

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng áp dụng với doanh nghiệp vùng I là 4.420.000 đồng/tháng; vùng II là 3.920.000 đồng/tháng; vùng III là 3.430.000 đồng/tháng; vùng IV là 3.070.000 đồng/tháng. Hội đồng Tiền lương Quốc gia cũng đề xuất chưa ban hành mới về mức lương tối thiểu theo giờ để đồng bộ với phạm vi, đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu theo tháng. 

 

Bên cạnh đó, theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019, cách xác lập mức lương tối thiểu từ năm 2021 sẽ có sự điều chỉnh. Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 91 Bộ Luật Lao động năm 2012, mức lương tối thiểu được xác định theo tháng, ngày, giờ và được xác lập theo vùng, ngành. Trong khi đó, tại Bộ Luật Lao động 2019, mức lương tối thiểu chỉ còn được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ, bỏ ấn định theo ngày và cách xác định lương tối thiểu theo ngành. Như vậy, mức lương tối thiểu ngành sẽ không còn được áp dụng từ ngày 1/1/2021.

 

Theo DNSG

0 người thích


Ông chủ Alibaba: "Nhỏ mới đẹp"