Cập nhật:  04/01/2021 11:58:10 (GMT+7)  In bài này

TPHCM: Tiết kiệm chi ngân sách gần 3.000 tỷ đồng    

 

Trong năm 2020, TPHCM hạn chế bổ sung các khoản chi phát sinh ngoài dự toán; triển khai các biện pháp giảm chi hội họp, tổ chức đoàn công tác,....qua đó đã tiết kiệm chi 2.958 tỷ đồng.

 

tiết kiệm ngân sách

TPHCM đã chi 612 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng từ đại dịch

 

Theo Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Phạm Thị Hồng Hà, tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng chi ngân sách địa phương (không tính tạm ứng) là 84.290,059 tỷ đồng, đạt 82,6% dự toán (102.048,059 tỷ đồng).

 

Trong đó, chi đầu tư phát triển 40.862,899 tỷ đồng. Xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một động lực, biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố, số giải ngân chi đầu tư năm 2020 tăng 53,14% so với cùng kỳ.

 

Về các khoản chi thường xuyên, khi xuất hiện dịch bệnh, thành phố hạn chế bổ sung các khoản chi phát sinh ngoài dự toán; triển khai các biện pháp giảm chi hội họp, tổ chức đoàn công tác,....qua đó, thành phố tiết kiệm chi 2.958 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi về nguồn cải cách tiền lương là 2.267 tỷ đồng; giảm chi là 691 tỷ đồng.

 

Kết quả chi thường xuyên năm 2020 là 36.352,797 tỷ đồng, đạt 77,93% dự toán (46.650 tỷ đồng). Hiện các đơn vị sử dụng ngân sách đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu, quyết toán để tiếp tục giải ngân trong thời gian chỉnh lý ngân sách năm 2020 (trước ngày 31/1/2021). Nếu tính số dự kiến giải ngân trong thời gian chỉnh lý ngân sách là 5.227,203 tỷ đồng thì tổng chi thường xuyên năm 2020 là 41.580 tỷ đồng, đạt 89,13% dự toán.

 

Theo Sở Tài chính TPHCM, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thấp, cùng với việc triển khai các chính sách giảm, giãn thuế, phí đã làm số thu cân đối ngân sách địa phương giảm so với dự toán, trong khi đó, có nhiều khoản chi phát sinh ngoài dự toán. TPHCM đã cân đối bố trí ngoài dự toán cho công tác phòng chống dịch 1.749,657 tỷ đồng; các khoản chi hỗ trợ người dân và doanh nghiệp để khôi phục sản xuất với tổng số tiền là 612 tỷ đồng.

 

Lê Thu (Theo Hải Quan Online)

0 người thích


Ông chủ Alibaba: "Nhỏ mới đẹp"