Cập nhật:  31/05/2021 10:54:04 (GMT+7)  In bài này

Việt Nam tiếp tục nhập siêu 2 tỷ USD vào tháng 5    

 

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố, Việt Nam nhập siêu 2 tỷ USD vào tháng 5, tăng gần 800 triệu USD so với tháng 4. Tính chung 5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu 370 triệu USD.

 

nhập siêu

Điện tử, máy tính và linh kiện là nhóm hàng Việt Nam có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất trong 5 tháng, ước đạt 27,4 tỷ USD. Ảnh: TTXVN.

 

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước đạt 26 tỷ USD, giảm 2,1% so với tháng trước. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu tăng gần 36%, trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng gần 19%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 43%.

 

Tính chung 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 130,94 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt hơn 33 tỷ USD, tăng gần 17%, chiếm hơn 25% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt gần 97,9 tỷ USD, tăng hơn 36%, chiếm gần 75%.

 

5 tháng đầu năm ghi nhận 22 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 87% tổng kim ngạch xuất khẩu. Điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 21,9 tỷ USD, chiếm gần 17% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Điện tử, máy tính và linh kiện xếp thứ 2, ước đạt 19,5 tỷ USD, tăng 26%. Tiếp đến là máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 14,9 tỷ USD, tăng gần 75%.

 

Về cơ cấu, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước đạt gần 71 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 54% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 47,3 tỷ USD, tăng 33% và chiếm hơn 36%. Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 9,69 tỷ USD, tăng gần 14% và chiếm 7,4%. Nhóm hàng thủy sản đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12% và chiếm 2,5%.

 

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 37,6 tỷ USD, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, ước đạt hơn 20 tỷ USD, tăng 26% và thị trường EU xếp thứ 3 với kim ngạch 16,1 tỷ USD, tăng gần 21%.

 

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước đạt 28 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,1 tỷ USD, tăng hơn 2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17,9 tỷ USD, tăng 0,1%.  So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu tháng 5 tăng hơn 56%.

 

Tính chung 5 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt hơn 131,31 tỷ USD, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 45,8 tỷ USD, tăng hơn 30%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 85,5 tỷ USD, tăng gần 40%.

 

5 tháng đầu năm có 27 mặt hàng ghi nhận kim ngạch nhập khẩu  đạt trên 1 tỷ USD, chiếm hơn 84% tổng kim ngạch nhập khẩu, đặc biệt có 4 mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu trên 5 tỷ USD. Cụ thể, điện tử, máy tính và linh kiện đạt 27,4 tỷ USD, chiếm gần 21% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước. Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng ước đạt kim ngạch 18,7 tỷ USD, tăng gần 36%. Điện thoại và linh kiện đạt 7,5 tỷ USD, tăng hơn 51%. Vải đạt 6 tỷ USD, tăng 33%.

 

Về cơ cấu, nhóm hàng tư liệu sản xuất có kim ngạch nhập khẩu ước đạt hơn 123,5 tỷ USD, tăng gần 37% so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 94% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa. Trong đó, nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 58,8 tỷ USD, tăng 33% và chiếm gần 45%. Nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu đạt hơn 64,3 tỷ USD, tăng hơn 40% và chiếm 49%. Nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 8,16 tỷ USD, tăng gần 30% và chiếm 6,2%.

 

Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 43,3 tỷ USD, tăng gần 53% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch ước đạt 20,9 tỷ USD, tăng gần 21%. Thị trường ASEAN xếp thứ 3, với kim ngạch ước đạt 18,1 tỷ USD, tăng hơn 54%.

 

Ngọc Hà (Theo NDH)

0 người thích


Ông chủ Alibaba: "Nhỏ mới đẹp"