Cập nhật:  08/06/2021 08:42:39 (GMT+7)  In bài này

Chính phủ sẽ trả nợ hơn 394.000 tỉ đồng trong năm nay    

 

Thủ tướng vừa phê duyệt chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021 - 2023 và kế hoạch vay trả nợ công năm 2021.

 

chính phủ trả nợ

Ảnh: Ngọc Thắng

 

Trong đó, tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2023 là khoảng 1,738 triệu tỉ đồng, gồm 1,6 triệu tỉ đồng vay cho ngân sách T.Ư cùng với số vay về cho vay lại khoảng 134.000 tỉ đồng. Riêng năm 2021, Chính phủ dự kiến vay 624.221 tỉ đồng mà chủ yếu là vay trong nước (khoảng 527.357 tỉ đồng) và vay nước ngoài 96.864 tỉ đồng.

 

Trong số này, vay cho cân đối ngân sách T.Ư là gần 580.000 tỉ đồng để bù đắp bội chi và trả nợ gốc. Trong khi đó, trả nợ của Chính phủ trong năm nay khoảng trên 394.000 tỉ đồng, gồm trả nợ trực tiếp của Chính phủ 366.224 tỉ đồng và trả nợ của các dự án cho vay lại 28.282 tỉ đồng.

 

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ động kỳ hạn phát hành, gắn công tác phát hành với tái cơ cấu danh mục nợ và phát triển thị trường trái phiếu chính phủ. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu chủ động bố trí nguồn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, làm ảnh hưởng đến các cam kết quốc tế của Chính phủ.

 

Thủ tướng cũng lưu ý hạn chế cấp bảo lãnh mới cho doanh nghiệp vay trong nước cũng như vay nước ngoài; hạn mức bảo lãnh vay trong nước, nước ngoài hằng năm bảo đảm tốc độ tăng dư nợ bảo lãnh chính phủ không vượt quá tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội của năm trước.

 

Chí Hiếu (Theo Thanh Niên)

0 người thích


Ông chủ Alibaba: "Nhỏ mới đẹp"