Cập nhật:  05/08/2021 10:34:46 (GMT+7)  In bài này

TP.HCM: Không tăng giá nước sạch đến hết năm 2022    

 

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, TP.HCM sẽ không tăng giá nước sạch đến hết năm 2022, đồng thời bãi bỏ phí bảo vệ môi trường thu bằng 10% giá nước sạch.

 

nước sạch

TP.HCM không tăng giá nước sạch đến hết năm 2022

 

Thông tư 44/2021 của Bộ Tài chính về “khung giá nước sạch sinh hoạt mới” sẽ có hiệu lực từ ngày 5/8. Theo thông tư này, giá bán lẻ nước sạch bình quân do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định phải đảm bảo phù hợp với khung giá nước sạch quy định, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

 

Theo đó, từ ngày 5/8, khung giá nước sạch mới tại các khu vực như sau:
- Tại đô thị đặc biệt, đô thị loại 1, mức giá từ 3.500 đồng đến 18.000 đồng/m3.
- Tại đô thị loại 2, 3, 4, 5, mức giá từ 3.000 đồng đến 15.000 đồng/m3.
- Tại khu vực nông thôn, mức giá từ 2.000 đồng đến 11.000 đồng/m3.

 

Dù thông tư của Bộ Tài chính cho phép điều chỉnh giá nước sạch từ ngày 5/8 nhưng theo Sở Xây dựng TPH.CM, do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên để hỗ trợ người dân, TP.HCM sẽ không tăng giá nước sạch đến hết năm 2022.

 

Tại TP.HCM, giá nước sạch bình quân hiện đang áp dụng là 9.590 đồng/m3. Giá dịch vụ thoát nước bình quân (được thu kèm với hóa đơn nước sạch với tên gọi phí bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nước sạch) là 1.439 đồng/m3 (chưa tính thuế VAT).

 

Liên quan đến nước sạch, Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải, giai đoạn 2022-2025. Bắt đầu từ năm 2022, TP.HCM sẽ thu dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải dựa trên giá nước sạch, mức thu sẽ tăng dự kiến là 5%/năm, lộ trình 2022-2025.

 

Theo đó, giá nước sạch cũng sẽ tăng trong giai đoạn này với mức năm 2023 là 10.156 đồng/m3, 2024 là 10.775 đồng/m3. Đến năm 2025, giá nước sinh hoạt bình quân sẽ tăng lên thành 11.422 đồng/m3, giá dịch vụ thoát nước bình quân là 3.426 đồng/m3 (chưa tính thuế VAT).

 

Đối tượng thu gồm các tổ chức, cơ quan, hộ gia đình có hoạt động xả nước thải sinh hoạt vào hệ thống thoát nước. Các hộ thoát nước không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tiếp tục thu phí bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

 

Cùng với việc không tăng giá nước, TP.HCM cũng bãi bỏ phí bảo vệ môi trường được tính trong giá nước sạch (bằng 10% giá cấp nước sạch) thay vào đó sẽ thu giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải.

 

Anh Tuấn (Theo Vietnamnet)

0 người thích


Ông chủ Alibaba: "Nhỏ mới đẹp"